VoIP interkomi i dojava

VoIP – SIP kompatibilni interkomi za kontrolu pristupa i dojavu.